1 กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 2 ต.ค.57 วิชาการ
2 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 9 ต.ค.57 วิชาการ
3 ประมาณการค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 2/2557 9 ต.ค.57 การเงิน  
4 ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
13 ธ.ค.57
วิชาการ
 
5 เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม [วิทยาศาสตร์]
วิชาการ
 
[คณิตศาสตร์] [คอมพิวเตอร์] [การงานอาชีพ]  
 
   [หุ่นยนต์] [ภาษาต่างประเทศ[ดนตรี]      
7
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2558  
วิชาการ
 
 
 
8
การแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 17   วิชาการ  
[ประกาศ][ใบสมัคร][ใบสรุปของโรงเรียน][แผ่นพับ]  
 

    

 

การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์ ครั้งที่ 15
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ณ ที่ว่าการอำเภอเขาวง
การประเมินโรงเรียน
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน