1 ประกาศการทดสอบแข่งขันความสามารถทาง 11 ส.ค.2558  
  วิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2    
  ประจำปีการศึกษา 2558 [ประกาศ] [ใบสมัคร]      
         
         
     
         
         
         
         
           
 
 

กิจกรรมแห่เทียน
พิธีครอบหมวก ประดับเข็ม
และแผงคอนักเรียนใหม่
รำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
   

 
         
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th
www.kanchana.ac.th