นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
:: Kanchanapisekwittayalai Kalasin School :: คำขวัญ :: รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ::


นางบุญหนา บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ม.1/1 >>
1-1-1.jpg  1-1-2.jpg
ม.1/2 >> 1-2-1.jpg  1-2-2.jpg
ม.1/3 >> 1-3-1.jpg  1-3-2.jpg
ม.1/4 >> 1-4-1.jpg  1-4-2.jpg

ม.2/1 >>2-1-1.jpg        2-1-2.jpg
ม.2/2 >> 2-2.jpg
ม.2/3 >> 2-3.jpg 
ม.2/4 >> 
2-4.jpg

ม.4/1 >>
4-1-1.jpg      4-1-2.jpg
ม.4/2 >> 4-2.jpg
ม.4/3 >> 4-3.jpg
ม.4/4 >> 4-4.jpg
ม.4/5 >> 4-5-1.jpg    4-5-2.jpg


ม.5/1 >> 5-1.jpeg
ม.5/2 >> 5-2.jpeg        5-21.jpeg
ม.5/3 >> 5-3.jpeg
ม.5/4 >> 5-4.jpeg

สามารถติดตามผลการเรียนได้ทาง facebook โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ไม่ผ่านการประเมิน (0 , ร, มส , มผ ) ไม่สามารถอนุมัติจบได้

ประกาศ036ก่อนอนุมัติจบ2556 ฉบับแก้ไข.docx(คลิก)

เบอร์โทรศัพท์บุคลากร

เบอร์โทรศัพท์บุคลากรครู.doc(คลิก)

สอบถามโทร  085-811-0460  (ครูอโศก)

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 11 ท่านที่ได้รับรางวัล  "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปีการศึกษา 2556  
1. นายเกรียงไกร   รัตนาศรีหา
2. นายธงชัย  กองวงษา
3. นายจุมพล  วงศ์ษร
4. นายประยงค์  จันทยุทธ
5. นางคิณธนา  พุ่มศรี
6. นางสาวศิริพร  ภูมิพันธุ์
7. นางอัญญาภร  จันทยุทธ
8. นายอโศก  หอมหวล
9. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
10.นางสาวสุรชา  เวินชุม
11.นางสาวอนุรักษ์  วัดเข้าหลาม


นายเกรียงไกร รัตนศรีหา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

>>ข่าวการศึกษา <<

>>ข่าวทั่วไป <<

:: Kanchanapisekwittayalai Kalasin School :: คำขวัญ :: รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ::
 
   
   

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร 043-859127 มือถือ 086-6300899 โทรสาร 043-859428
Email :: kruworapong@hotmail.com

©2012 by kanchana.ac.th