1 ประกาศผลการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1   วิชาการ
  และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558    
  [ประกาศ]  [คะแนน ม.1]   [คะแนน ม.4]      
  [กลุ่มโควตาพิเศษ]  [กลุ่มห้องเรียนพิเศษ]      
  [ประมาณการค่าใช้จ่าย]  [งบหน้าเครื่องแต่งกาย]      
  หมายเหตุ : รายงานตัวและมอบตัว      
  วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.      
  ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกฯ      
  สอบถาม 085-8110460      
2 กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน[เอกสาร]   วิชาการ  
        
 

    

 
 

การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์ ครั้งที่ 15
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ณ ที่ว่าการอำเภอเขาวง
การประเมินโรงเรียน
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน