1 กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 2 ต.ค.57 วิชาการ
2 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 9 ต.ค.57 วิชาการ
3 ประมาณการค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 2/2557 9 ต.ค.57 การเงิน  
4 ประกาศ เรื่องหยุดทำการเรียนการสอนกรณีพิเศษ
9 ธ.ค.57
วิชาการ
 
5 ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
13 ธ.ค.57
วิชาการ
 
6
เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม [วิทยาศาสตร์]      
  [คณิตศาสตร์] [คอมพิวเตอร์] [การงานอาชีพ]      
   [หุ่นยนต์] [ภาษาต่างประเทศ[ดนตรี]      
7
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2558      
  [โควต้าพิเศษ] [ม.1] [ม.4]      
         

 

 

การประเมินโรงเรียน
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน