โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

  

วีดีโอกิจกรรม หมวด  :: รวมกิจกรรม Video ::  ใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

ใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

หมวด : รวมกิจกรรม Video  อัปโหลดเมื่อ 29-May-2018 10:44:55 AM

Embed
1646
pageview
 


บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่