โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

 ติดต่อ-สอบถาม

Home  ติดต่อ-สอบถาม

ติดต่อ - สอบถาม

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th

Tel : 043-859127

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
(เดิมชื่อโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์)
ตั้งอยู่เลขที่ 163หมู่ที่ 8 บ้านศรีสำราญ ถนน อุดร-บ้านผือตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41160
โทรศัพท์ 042-281279โทรสาร

 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่