โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

 


บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: 

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (4  2563 || อ่าน : 1248 ) 735.5 KBs 1248
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (8  2563 || อ่าน : 1948 ) 0 Bytes 1948
 เอกสารรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (27  2563 || อ่าน : 2249 ) 766.73 KBs 2249
 คู่มือครู ว่าด้วยการพรรณนางาน (4  2563 || อ่าน : 2245 ) 355.7 KBs 2245
 สารสนเทศโรงเรียน ปี 2561 (17  2562 || อ่าน : 2186 ) 330.68 KBs 2186
 ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (17  2562 || อ่าน : 2197 ) 1.29 MBs 2197
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (2  2562 || อ่าน : 2122 ) 743 KBs 2122
 จำนวนนักเรียน (24  2562 || อ่าน : 2071 ) 56.5 KBs 2071
 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (24  2562 || อ่าน : 2110 ) 186.59 KBs 2110
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (24  2562 || อ่าน : 2136 ) 715.5 KBs 2136
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (24  2562 || อ่าน : 2096 ) 645 KBs 2096
 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  (9  2562 || อ่าน : 1908 ) 38.47 KBs 1908
 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561  (9  2562 || อ่าน : 1875 ) 100.35 KBs 1875
 ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (9  2562 || อ่าน : 2095 ) 10.29 MBs 2095
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ Gifted ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 1982 ) 920.95 KBs 1982
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนปกติ ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 1960 ) 1.34 MBs 1960
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนดนตรี ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 1964 ) 1.79 MBs 1964
 งบหน้าค่าใช้จ่าย ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 1876 ) 468.24 KBs 1876
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (13  2562 || อ่าน : 1891 ) 2.19 MBs 1891
 รายงานผลการสอบ ONET, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียยนและรายงานการศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.3,ม.6 ปีการศึกษา2560 (21  2561 || อ่าน : 1970 ) 125.3 KBs 1970


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่