โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: เอกสารวิชาการ

 จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 
 4  2561 |  858 ผู้ชม |   858 โหลด 
ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ขนาด โหลด ไฟล์
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (8  2563 || อ่าน : 731 ) 0 Bytes 731
 เอกสารรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (27  2563 || อ่าน : 1101 ) 766.73 KBs 1101
 คู่มือครู ว่าด้วยการพรรณนางาน (4  2563 || อ่าน : 999 ) 355.7 KBs 999
 สารสนเทศโรงเรียน ปี 2561 (17  2562 || อ่าน : 970 ) 330.68 KBs 970
 ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (17  2562 || อ่าน : 952 ) 1.29 MBs 952
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (2  2562 || อ่าน : 998 ) 743 KBs 998
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (24  2562 || อ่าน : 993 ) 715.5 KBs 993
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (24  2562 || อ่าน : 977 ) 645 KBs 977
 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (24  2562 || อ่าน : 962 ) 186.59 KBs 962
 จำนวนนักเรียน (24  2562 || อ่าน : 1026 ) 56.5 KBs 1026


บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่