โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: บริการประชาชน

 งบหน้าค่าใช้จ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

งบหน้าค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ม.2
/datas/ckfinder/file/งบหน้าภาค1 2563 ม_2.pdf

ระดับชั้น ม.3
/datas/ckfinder/file/งบหน้าภาค1 2563 ม_3.pdf

ระดับชั้น ม.5
/datas/ckfinder/file/งบหน้าภาค1 2563 ม_5.pdf

ระดับชั้น ม.6
/datas/ckfinder/file/งบหน้าภาค1 2563 ม_6.pdf
 6  2563 |  695 ผู้ชม |   695 โหลด 


บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่