โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: หนังสือราชการ

 แนวปฏิบัติการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

/datas/ckfinder/file/ประกาศโรงเรียนกาญจนาฯ เปิดเรียน ๑ - ๒๕๖๓.pdf
 23  2563 |  558 ผู้ชม |   558 โหลด 
ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ขนาด โหลด ไฟล์
 แนวปฏิบัติการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (23  2563 || อ่าน : 559 ) 0 Bytes 559


บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่