ค่ายห้องเรียนพิเศษ- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

ค่ายห้องเรียนพิเศษ  

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ ค่ายปิดภาคเรียน ม.1- ม.6 stem education
ณ   จ. นครราชสีมา   ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562

 
 
วันที่ : 12 พ.ย. 2562 : 13:28  29 ครั้ง

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kanchana.ac.th
Design by webkroox.com