กิจกรรมห้องเรียน smte- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

กิจกรรมห้องเรียน smte  
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ครูภาณุพงค์ แสนท้าว และครูอนุรักษ์ พื้นอินทร์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ร่วมกับโรงเรียนในเครื่อข่ายคู่จังหวัดพัฒนาขอนแก่น-กาฬสินธุ์ จำนวน 7 โรง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการสร้างงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์จนสามารถต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชาติต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม. 25 เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สินีนาฏ ศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิมยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี บรรยายพิเศษในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอนาคต" และนายปิ่นกมล เรืองเดช นักเรียนทุนเพชรพระจอมเกล้า ประธานกรรมการบริหารบริษัท RICHI (2016) จำกัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ "อายุน้อยร้อยล้าน จากนวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์"
วันที่ : 12 พ.ย. 2562 : 13:34  30 ครั้ง

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kanchana.ac.th
Design by webkroox.com