ค่ายแพทย์62- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

ค่ายแพทย์62  

5 มิถุนายน 2562 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รับมอบธงค่ายวิชาการรางวัลพระธาตุพนมทองคำ วิทยานุสรณ์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์-คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ รร.โคกสีวิทยาสรรค์ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

กราบนมัสการ ขอบพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ พระเทพญาณวิศิษฏ์ ที่กรุณาให้กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เป็นสถานที่จัดค่ายแพทย์และทันตแพทย์ ในปี การศึกษา 2563 นับเป็นโอกาสที่ดีของลูกๆ กาญจนา และ รร.ใกล้เคียง

 
วันที่ : 12 พ.ย. 2562 : 13:36  32 ครั้ง

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kanchana.ac.th
Design by webkroox.com