การสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย ครั้งที่ 8- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

การสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย ครั้งที่ 8  
การจัดแสดงนิทรรศการและวิพากษ์ผลงาน “การสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย ครั้งที่ 8 สำหรับครูและนักเรียนปีการศึกษา 2562”
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและตอนต้น
รางวัลระดับ ม. ต้น 1 เหรียญทอง , 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง รางวัลระดับ ม. ปลาย 7 เหรียญทอง
และ 2 เหรียญเงิน
วันที่ : 12 พ.ย. 2562 : 13:57  34 ครั้ง

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kanchana.ac.th
Design by webkroox.com