กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562  
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 และ ม.4/1 วันที่ 3 สิงหาคม 62 ณ ศูนย์วิทย์ฯ ร้อยเอ็ด อ.ธวัธบุรี จ.ร้อยเอ็ด เรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ เรื่องการจมและการลอย
วันที่ : 12 พ.ย. 2562 : 13:59  34 ครั้ง

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kanchana.ac.th
Design by webkroox.com