กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร - อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร   
กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชึ่งนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เข้าร่วมโครงการจำนวน ทั้งหมด 165 คน
วันที่ : 12 พ.ย. 2562 : 14:00  51 ครั้ง

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kanchana.ac.th
Design by webkroox.com