โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์- วีดีโอกิจกรรมวีดีโอกิจกรรม หมวด  :: รวมกิจกรรม Video ::  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

หมวด : รวมกิจกรรม Video  อัปโหลดเมื่อ 29 พ.ค. 2561

Embed
844
pageview
 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kanchana.ac.th
Design by webkroox.com