โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ติดต่อ-สอบถาม

Home  ติดต่อ-สอบถาม

ติดต่อ - สอบถาม

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th

Tel : 043-859127

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030606
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032008
รหัส Obec 6 หลัก :
  030606
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kanchanapisekwitthayalai Kalasin School
ที่อยู่ :
  99  หมู่ที่   16   
ตำบล :
   คุ้มเก่า
อำเภอ :
   เขาวง
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46160
โทรศัพท์ :
  043-859127
โทรสาร :
  043-859428
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 กุมภาพันธ์ 2538
อีเมล์ :
  kanchana_kalasin@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วงนารายณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:32:11 น.)
 
ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

 
ดร.ทวีภรณ์ วรชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 


 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kanchana.ac.th
Design by webkroox.com