ดาวน์โหลด/บริการประชาชนดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 คู่มือครู ว่าด้วยการพรรณนางาน (4 ม.ค. 2563 || อ่าน : 11 ) 355.7 KBs 11
 สารสนเทศโรงเรียน ปี 2561 (17 ธ.ค. 2562 || อ่าน : 15 ) 330.68 KBs 15
 ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (17 ธ.ค. 2562 || อ่าน : 35 ) 1.29 MBs 35
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (2 ต.ค. 2562 || อ่าน : 96 ) 743 KBs 96
 จำนวนนักเรียน (24 ก.ค. 2562 || อ่าน : 261 ) 56.5 KBs 261
 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (24 ก.ค. 2562 || อ่าน : 280 ) 186.59 KBs 280
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (24 ก.ค. 2562 || อ่าน : 254 ) 715.5 KBs 254
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (24 ก.ค. 2562 || อ่าน : 283 ) 645 KBs 283
 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  (9 มิ.ย. 2562 || อ่าน : 266 ) 38.47 KBs 266
 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561  (9 มิ.ย. 2562 || อ่าน : 273 ) 100.35 KBs 273
 ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (9 มิ.ย. 2562 || อ่าน : 594 ) 10.29 MBs 594
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ Gifted ปี 2562 (13 มี.ค. 2562 || อ่าน : 568 ) 920.95 KBs 568
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนปกติ ปี 2562 (13 มี.ค. 2562 || อ่าน : 503 ) 1.34 MBs 503
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนดนตรี ปี 2562 (13 มี.ค. 2562 || อ่าน : 481 ) 1.79 MBs 481
 งบหน้าค่าใช้จ่าย ปี 2562 (13 มี.ค. 2562 || อ่าน : 427 ) 468.24 KBs 427
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (13 มี.ค. 2562 || อ่าน : 414 ) 2.19 MBs 414