ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 - ดาวน์โหลด/บริการประชาชนดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: เอกสารวิชาการบุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 คู่มือครู ว่าด้วยการพรรณนางาน (4 ม.ค. 2563 || อ่าน : 18 ) 355.7 KBs 18
 สารสนเทศโรงเรียน ปี 2561 (17 ธ.ค. 2562 || อ่าน : 21 ) 330.68 KBs 21
 ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (17 ธ.ค. 2562 || อ่าน : 42 ) 1.29 MBs 42
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (2 ต.ค. 2562 || อ่าน : 105 ) 743 KBs 105
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (24 ก.ค. 2562 || อ่าน : 265 ) 715.5 KBs 265
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (24 ก.ค. 2562 || อ่าน : 291 ) 645 KBs 291
 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (24 ก.ค. 2562 || อ่าน : 289 ) 186.59 KBs 289
 จำนวนนักเรียน (24 ก.ค. 2562 || อ่าน : 269 ) 56.5 KBs 269
 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561  (9 มิ.ย. 2562 || อ่าน : 279 ) 100.35 KBs 279
 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  (9 มิ.ย. 2562 || อ่าน : 273 ) 38.47 KBs 273

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kanchana.ac.th
Design by webkroox.com