จำนวนนักเรียน- ดาวน์โหลด/บริการประชาชนดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: เอกสารวิชาการบุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 คู่มือครู ว่าด้วยการพรรณนางาน (4 ม.ค. 2563 || อ่าน : 11 ) 355.7 KBs 11
 สารสนเทศโรงเรียน ปี 2561 (17 ธ.ค. 2562 || อ่าน : 15 ) 330.68 KBs 15
 ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (17 ธ.ค. 2562 || อ่าน : 35 ) 1.29 MBs 35
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (2 ต.ค. 2562 || อ่าน : 96 ) 743 KBs 96
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (24 ก.ค. 2562 || อ่าน : 254 ) 715.5 KBs 254
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (24 ก.ค. 2562 || อ่าน : 283 ) 645 KBs 283
 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (24 ก.ค. 2562 || อ่าน : 280 ) 186.59 KBs 280
 จำนวนนักเรียน (24 ก.ค. 2562 || อ่าน : 261 ) 56.5 KBs 261
 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561  (9 มิ.ย. 2562 || อ่าน : 273 ) 100.35 KBs 273
 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  (9 มิ.ย. 2562 || อ่าน : 266 ) 38.47 KBs 266

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kanchana.ac.th
Design by webkroox.com