ตราสัญลักษณ์- ข้อมูลทั่วไป


ตราสัญลักษณ์

 

ตราสัญลักษณ์


 
                                      รัศมีเหนือพระมหามงกุฎและพระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง
                                      พระปรมาภิไธยย่อ  ภ.ป.ร. อยู่ใต้พระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง
                                     โบว์น้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง  มีชื่อเต็มของโรงเรียน เป็นตัวอักษรสีเหลือง- ทอง  ใต้พระปรมาภิไธย      

 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kanchana.ac.th
Design by webkroox.com