อัตลักษณ์- ข้อมูลทั่วไป


อัตลักษณ์

 

 
"เบญจวิถี"
"เทิดทูนสถาบัน  กตัญญู  บุคลิกดี  มีวินัย  ให้เกียรติ"


เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

    


              
    
  

 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kanchana.ac.th
Design by webkroox.com