แนวปฏิบัติการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ตำแหน่งงานว่าง  แนวปฏิบัติการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

/datas/ckfinder/file/ประกาศโรงเรียนกาญจนาฯ เปิดเรียน ๑ - ๒๕๖๓.pdf

  โพสต์ : 23  2563 เวลา 09:18:05

 


บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่