โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

 

กระดานสนทนา ถามตอบ  :: สนทนาทั่วไป

 • view 1731 ครั้ง
 • 17-November-2017 00:57:22

  ทดสอบระบบกระทู้

  ทดสอบระบบกระทู้ ครั้งที่ 1
 • 17-November-2017 14:10:05

  ความคิดเห็นที่ 1

  ทดสอบระบบ
 • 17-November-2017 00:26:11

  ความคิดเห็นที่ 2

  ลองแสดงความคิดเห็น แก้ไขด้วย
 • Exit


บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่