โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

  

กระดานสนทนา ถามตอบ  :: สนทนาทั่วไป

  • view 966 ครั้ง
  • 14-December-2019 15:40:58

    Teambuilding

    Fun Indoor and Outdoor Corporate Team Building Bangkok, Thailand - Excel Solutions Asia are one of the most respected event organisers in Asia and have been delivering teambuilding events since 2006 They now have over 30 exciting activities and games created to develop and enhance team work including CSR - corporate social responsibility. The top outdoor events are Photo clue hunts, treasure hunts and Amazing Races. Most events are around 4-5 hours and for groups of any size although sometimes dependent on the location and chosen activity. For indoor we highly recommend build a bike charity event, movie making on ipads, creative painting and the fashion team building event. All event are at highly competitive prices and guaranteed to get something for your budget!
  • Exit


บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่