แบบคำร้อง ขอซ่อมไฟฟ้า/โคมไฟสาธารณะ :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

แบบคำร้อง ขอซ่อมไฟฟ้า/โคมไฟสาธารณะ

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ข้อมูลผู้ยื่นคำร้อง

เรื่องที่ขอความช่วยเหลือ
(ไฟล์ Image ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)

(ระบบจะทำการบันทึกหมายเลข ip ของท่านเพื่อการตรวจสอบข้อมูล)


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง