ติดต่อเรา


โทรศัพท์ 043-859127

โทรสาร 043-859428

e-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th

facebook : ภาพกิจกรรมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์