งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
 

ในวันที่ 29 กันยายน 2560 โรงเรียนได้จัดงานมุฑิตาจิตให้แก่
ท่านอ.บุญหนา บุญเรืองและรองจำนง เศษฤทธิ์ เนื่องในโอกาสเกษียรอายุราชการ

         


 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th www.kanchana.ac.th