เปิดบ้านวิชาการ

 ขยายเวลาในการรับสมัครการแข่งขันวิชาการทุกประเภท
ในงานเปิดบ้านวิชาการ
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารการสมัคร

หนังสือเชิญร่วมงาน

ประกาศการสอบ APT


ใบสมัครรวมในนามโรงเรียน         [ไฟล์ pdf ]         [ไฟล์ word]

กำหนดการ


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th www.kanchana.ac.th