กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ภาพกิจกรรมกระกาศด่วน!ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลด้านล่างของหน้าเพจ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 กระดานถาม-ตอบ Q&A O9 Social Network (Facebook Page) O10 แผนดำเนินงานประจำปี O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 017 E-Service ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 :: ยกเลิกประกาศขายรถบัส :: ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) จำนวน 1 คัน :: บทความการประเมินโครงงการคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีตามแนวทางเบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ :: รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะเบญจวิถี :: เผยแพร่ผลงาน ผู้อำนวยการทวีภรณ์ วรชิน (ครั้งที่ 2) :: รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ อัตรา :: เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว :: งบหน้าค่าใช้จ่ายนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 :: โครงการห้องเรียนดนตรี ::
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ยินดีต้อนรับ

โครงการห้องเรียนดนตรี


ภาพกิจกรรม

รายการข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

รายการวิดีโอกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

เว็บบอร์ด


ทำเนียบบุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
โทร : 08099088004
Email : admin@postkhai.com


เข้าสู่ระบบสมาชิก

ทดสอบเพิ่มบล๊อกเมนูขวา

เพิ่มหัวข้อเรื่อง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กำหนดชื่อบล็อกตรงกลาง


ติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง