ฝ่ายบริหาร :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
โทร:08099088004 admin@postkhai.com


ดร.ทวีภรณ์ วรชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
โทร:08099088004 admin@postkhai.com


ดร.ทวีภรณ์ วรชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
โทร:08099088004 admin@postkhai.comE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง