ติดต่อเรา :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

ติดต่อเรา

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
เลขที่ 99 หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร. 043 - 859127 Fax. kanchana_kalasin@hotmail.co.th
Email : kroonapaporniyawan@gmail.com
แผนที่การติดต่อ