รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ อัตรา :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

ตำแหน่งงาน

๑. ครูปฏิบัติหน้าที่สอน สาขาวิชาภาษาจีน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

๒. ครูปฏิบัติหน้าที่สอน สาขาวิชาชีววิทยา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

๓. ครูปฏิบัติหน้าที่สอน สาขาวิชาเคมี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

ชื่อไฟล์ : 1651757259_ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสิน(2).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1651757259_ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสิน(2).pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ ผู้บริหาร แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง