ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) จำนวน 1 คัน :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

                ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ, ใช้การไม่ได้ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการขายทอดตลาด ได้แก่ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) รถบัสโดยสารส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 400158 กส. หมายเลขเครื่อง 10PD1-772957 เลขตัวรถ CQA650-K3000111 สีฟ้า-ขาว จำนวน ผู้โดยสารนั่ง 34 คน น้ำหนักรถ 14,300 กก. จำนวน 1 คัน โดยกำหนดราคากลางขั้นต่ำเป็นจำนวนเงินทั ทั้งสิ้น 100,000.00 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

ชื่อไฟล์ : 1669360661_เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1669360699_ประกาศโรงเรียนเรื่อง ขายทอดตลาด ฉบับแก้ไข.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1669363649_316287483_655728152664729_428033196917574140_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1669363649_316325591_700010564659122_1222126715145975293_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1669363649_316219962_850282302782278_3213992123754077072_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1669363649_316571308_493673689527391_4448210471472820089_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1669360661_เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด.pdf

ชื่อไฟล์ : 1669360699_ประกาศโรงเรียนเรื่อง ขายทอดตลาด ฉบับแก้ไข.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ ผู้บริหาร แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง