ยกเลิกประกาศขายรถบัส :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

  • ยกเลิกประกาศขายรถบัส
    ยกเลิกประกาศขายรถบัส
    เผยแพร่วันที่111 : 2022-12-13 15:49:57 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 218

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์) รถบัสโดยสารส่วนบุคคล ..............................................................................................................

              ตามที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) รถบัสโดยสารส่วนบุคคล จ านวน 1 คัน ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 400158 กส. หมายเลขเครื่อง 10PD1-772957 เลขตัวรถ CQA650-K3000111 สีฟ้า-ขาว จ านวนผู้โดยสารนั่ง 34 คน น าหนักรถ 14,300 กก. จ านวน 1 คัน ตามประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ชื่อไฟล์ : 1670921397_ประกาศโรงเรียนเรื่อง ยกเลิกขายรถบัส.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677629031_line_oa_chat_230301_065705.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677629065_line_oa_chat_230301_065705.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677629260_line_oa_chat_230301_065712.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677629345_line_oa_chat_230301_065705.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677629471_line_oa_chat_230301_065712.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677629515_line_oa_chat_230301_065705.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677629940_line_oa_chat_230301_065712.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677629955_line_oa_chat_230301_065705.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677630005_line_oa_chat_230301_065712.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677630154_line_oa_chat_230301_065705.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677630198_shutterstock_723993475_resized_1600x488.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1670921397_ประกาศโรงเรียนเรื่อง ยกเลิกขายรถบัส.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ ผู้บริหาร แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน
เข้าสู่ระบบสมาชิก