ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์


ชื่อไฟล์ : 1678362794_p1.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678362855_p1-1.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678362920_p1-2.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678362937_p1-3.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678362953_p4-1.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678362970_p4-2.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ ผู้บริหาร แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง