ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียน Gifted-Room :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

ชื่อไฟล์ : 1708044336_1.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1708044363_2.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1708044363_3.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1708044363_4_0.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1708044363_5.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1708044363_6.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1708044363_7.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ ผู้บริหาร แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน
เข้าสู่ระบบสมาชิก